AANBOD


SPEAK UP AANBOD

Iemand die het goed verwoordt, krijgt meer gehoor, maar er is meer! Je houding, je manier van lopen, je mimiek, je stem, je articulatie en intonatie zijn zeker even belangrijk als je verbositeit. Het is één geheel.

Dit alles vormt de kern van onze opleidingen: